پیام فرستادن
YUYANG MACHINE Co., Ltd.
شرکت
محصولات
ماشین اکسترودر کابل
دستگاه اکسترودر سیم
خط اکستروژن کابل
ماشین دسته بندی مس
دستگاه کابل تاب
ماشین کشش مس
ماشین تراش مس
دستگاه آپکست مس
ماشین پیچ و خم کابل
دستگاه جوش رس
دستگاه ساخت لوله جوش مارپیچی
دستگاه برش لیزری
کابلی بوبین
خطوط CCV
سر صلیب کابل
کشش سیم مس